Gabinet psychologiczny

Sesje indywidualne

Pracę  w gabinecie opieram na nurcie 3. fali terapii poznawczo – behawioralnych, który ma silne podstawy w badaniach naukowych. Moja osobista, pogłębiona praktyka uważności, terapia oraz stosowanie tych narzędzi na co dzień, pozwala mi w pełni świadomie pracować z klientem, czerpiąc z własnego doświadczenia.

Jak pracuję?

Swoją pracę dostosowuję do konkretnego problemu i możliwości klienta. Wykorzystuję dobytek Terapii Akceptacji i Zaangażowania (ACT), Terapii Opartej na Uważności (MBCT), Terapii Skoncentrowanej na Współczuciu (CFT). Pracuję z osobami dorosłymi oraz młodzieżą. Bliskie jest mi wspieranie osób przewlekle chorych, doświadczających straty, cierpiących na zaburzenia lękowe czy depresję, będących w kryzysie, ale również takich, którzy czują potrzebę rozwoju i poznawania siebie.

Jak pracuję?

Swoją pracę dostosowuję do konkretnego problemu i możliwości klienta. Wykorzystuję dobytek Terapii Akceptacji i Zaangażowania (ACT), Terapii Opartej na Uważności (MBCT), Terapii Skoncentrowanej na Współczuciu (CFT). Pracuję z osobami dorosłymi oraz młodzieżą. Bliskie jest mi wspieranie osób przewlekle chorych, doświadczających straty, cierpiących na zaburzenia lękowe czy depresję, będących w kryzysie, ale również takich, którzy czują potrzebę rozwoju i poznawania siebie.

Podczas sesji pracujemy głównie nad:

Wartościami

Rozeznaniem co jest naprawdę ważne dla nas w życiu oraz nad wykorzystaniem tej wiedzy do kierowania, inspirowania i motywowania samych siebie.

Akceptacją

Nauką skutecznych psychologicznych umiejętności radzenia sobie z bolesnymi myślami i emocjami.

Użyczliwieniem

Pielęgnowaniem życzliwej i współczującej postawy wobec trudności, które nas spotykają zarówno tych zewnętrznych, jak i tych pochodzących z naszego wnętrza (myśli, emocji, wrażeń w ciele).

Bliskie mojemu sercu jest
patrzenie na klienta nie jak na
problem do rozwiązania,
a jak na cud warty odkrycia.

Bliskie mojemu sercu jest patrzenie na klienta nie jak na problem do rozwiązania, a jak na cud warty odkrycia.

Najbliższe kursy
i wydarzenia

Jeżeli ktoś z jakiś przyczyn nie jest w stanie uczestniczyć w treningu grupowym, zapraszam do spotkań indywidualnych. Sesje odbywają się zarówno stacjonarnie w gabinecie, jak i online.

Zapraszam Cię do mojej grupy Na Facebooku

Karolina Marek - ZnanyLekarz.pl

Polityka prywatności
Copyright Strefa Ukojenia 2020 © All rights reserved.